COaching

Bij burn-out

Voor hoogbegaafden en/of hoog-sensitieve personen

Voor sommige mensen is het moeilijk om aan te passen aan de maatschappelijke normen en waarden. Zij zijn verder met denken, voelen intenser, overzien sneller en/of hebben innerlijke conflicten die anderen niet blijken te hebben. Zij hebben een gave, alleen wordt deze vaak niet zo ervaren omdat zij aansluiting missen bij anderen en zich alleen voelen staan in wie ze zijn.

Aanpassen is wat iedereen van hen vraagt. Zelfs de reguliere hulpverlening is meestal hierop gericht waardoor zij nog meer aan zichzelf gaan twijfelen. Aanpassen betekent voor hen dat ze afgeremd worden omdat hun ware gevoelens en gedachten niet gewenst zijn.

Juist deze mensen hebben de vrijheid nodig om zichzelf verder te ontplooien en te verrijken. Zij hebben de ruimte nodig om hun creativiteit, ruimdenkendheid en/of gevoeligheid om te zetten in betekenisvolle activiteiten.

POSITIEVE DESINTEGRATIE

 

Aanpassen is dus niet langer de weg en hier biedt positieve desintegratie, oftewel positieve onaangepastheid, de oplossing. 

Positieve Desintegratie is een theorie die de 5 stappen van persoonlijkheidsontwikkeling weergeeft. De meerderheid zit in niveau 1, de laag van integratie. 

Mensen met potentie tot persoonlijkheidsgroei merken dat zij niet 'thuishoren' in deze laag. Dit gaat vaak gepaard met innerlijk lijden omdat er een conflict is tussen hoe het 'hoort' en hoe men het ervaart. 

Is men zich bewust van de lagen 3 t/m 5 dan kan men hier ook in ontwikkelen. Zo niet dan zal men blijven schipperen tussen laag 1 en 2 en is het voor hen lastig om innerlijke rust te ervaren.

Laag 3 t/m 5 zal voor verlichting zorgen. Men leert zichzelf en de wereld beter begrijpen en frustraties, pijnen en zorgen worden getransformeerd naar vertrouwen, liefde en nieuwe mogelijkheden. Wanneer men eenmaal laag 3 bereikt, wenst men nooit meer terug te gaan naar laag 1.

 

 

VIA DIT E-BOOK ONTDEK JIJ  OF JE POTENTIEEL BENT VOOR POSITIEVE DESINTEGRATIE:

IK WIL EEN KENNISMAKINGSGESPREK PLANNEN MET LIEKE


Meer informatie:

 

Mijn ervaring en kennis is opgedaan voornamelijk uit het leven, zeker ook uit boeken maar meer nog door zelf te experimenteren en kritisch te onderzoeken. Lees hier meer over mij.

 

Alles wat ik doe is afgeleid van de theorie Positieve desintegratie (geen zorg, ik leg het uit in jip-en-janneke taal)

De theorie geeft 5 niveau's van persoonlijke ontwikkeling weer en het schokkende geval is dat de meeste mensen in het laagste niveau zitten!!!!

 

Tijd dus voor aandacht in persoonlijkheidsontwikkeling. 

Met een gezonde balans tussen diepgang en humor haal ik de oerkracht uit jou, je team of je bedrijf naar boven. 

 

Zoek uit in hoeverre jouw persoonlijkheid ontwikkeld is: TEST

 

Voor vragen of een vrijblijvend kennismakingsgesprek neem contact op.